Hotel Brouwer Logo Amsterdam Logo Hotel BrouwerAmsterdam Logo

Start

Bereikbaarheid

Historie

Prijzen

Kamers

Amsterdam

Email

Hotel Brouwer
Singel 83
1012 VE Amsterdam
Tel: 31-(0)20-624-6358
Fax: 31-(0)20-520-6264
akita@hotelbrouwer.nl

Geschiedenis van Hotel Brouwer in "Huis de Swaen"

Het pand waarin hotel Brouwer is gehuisvest, stamt uit 1652 toen een grote verbouwing twee panden onder één dak bracht. Het was een zeekapitein Roelof Swaen, adjudant van Michiel Adriaanszoon de Ruijter, die hiertoe opdracht gaf, vandaar ook de naam huis"De Swaen" met een gevelsteen aan de voorkant, de Lijnbaansteeg. Kantoor en woning bevonden zich op de begane grond en eerste verdieping en daarboven waren drie pakzolders met inwendige hijs installatie.

Aan het einde van de negentiende eeuw werd het huis in een eenvoudig hotel herschapen. Twee verdiepingen werden uitgerust met stro bedden en lampetkan, met een gordijn als afscheiding tussen de slaapplaatsen. Als naam werd gebruikt "Burgerhotel" en later "Het Blauwe Kruis" om aan te geven dat er geen alcohol geschonken werd.

Gerrit Jan Brouwer , de grootvader van de huidige eigenaar, een meubelmaker van beroep kwam vanuit Den Helder in Amsterdam werken, in het begin van deze eeuw. Hij verbleef in het hotel, toentertijd eigendom van een mejuffrouw Rebel. Zij bood hem het hotel te koop aan en met behulp van geleend geld van zijn familie en een hypotheek kocht hij in 1917 Singel 83/85 en Lijnbaansteeg 12. Hij moderniseerde het hotel door echte kamers met stromend water te maken. Voor die tijd vooruitstrevend voor een burgermanshotel. De hoek van het Singel 85 was verhuurd aan een slijter, die in een grote gemeentelijke herordening zijn vergunning verspeelde. Toen werd dit gedeelte door de broer van Gerrit Jan als bodehuis geëxploiteerd en werden er bestel- en bootdiensten gevestigd.

Tot 1980 heeft de familie Brouwer het hotelbedrijf uitgeoefend, Door strengere gemeentelijke verordeningen voldeed het pand niet meer aan de eisen die aan een hotel gesteld werden en zou er een grote restauratie moeten plaatsvinden om het bedrijf te mogen voortzetten. Dit leidde tot sluiting van het hotel.

De huidige eigenaar ,kleinzoon van Gerrit Jan Brouwer, verkreeg het pand door koop uit de nalatenschap in 1984 bij overlijden van zijn grootvader. In 1995 is hij begonnen met een uitgebreide restauratie die uiteindelijk in het najaar van 1998 zijn beslag heeft gekregen. In de traditie van de familie heeft hij het pand zoveel mogelijk geconserveerd en tegelijkertijd het hotel zo gemoderniseerd dat er een klein "Bed en Breakfast" hotel met 8 kamers is ontstaan.

"Those poor people at the Hilton."
--Arthur Frommer, "Europe On $5 A Day," 1968

Naar Boven